SaTaxis kvalitetsgaranti

Våra värderingar och principer

Vi erbjuder beställningskörningar med buss allt efter kundens bokning både i Finland och utomlands. Annan transport som kräver kollektivtrafiklov sköts beroende på beställare och avtal.

SaTaxis värderingar

SaTaxi värdesätter:

  • Kunder
  • Personal
  • Kvalitet
  • Innovation
  • Lönsamhet
  • Miljöaspekter.

Personal

Vår personal är professionell och en god service och trygghet är de viktigaste faktorerna som styr personalens verksamhet. Vi utbildar vår personal i enlighet med rådande föreskrifter.

Bussar

För körningar väljer vi de bussar som bäst lämpar sig för varje ändamål. Våra förare assisterar vid behov rörelsehindrade och även andra passagerare med på- och avstigning i bussarna.

Kundtillfredsställelse och -respons

Kundtillfredsställelsen är grunden för vår verksamhet.

Respons om vår verksamhet kan bäst ges via kontaktformuläret eller direkt till vår e-postadress.

Vi ersätter kunden för direkt skada orsakad av bristfällig eller felaktig verksamhet. Kompensationen överenskommes alltid individuellt från fall till fall.

Kontakta oss och be om en offert!

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *